ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นคอลลาเจน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ที่สกัดจากเกล็ดปลา โดยเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% ปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุกันเสีย การตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) และไขมัน    คอลลาเจนชนิดนี้สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ง่าย เพราะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สามารถละลายในน้ำได้ดี และละลายได้ดีขึ้นในน้ำอุ่น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงเป็นแหล่งคอลลาเจนที่ดีสำหรับร่างกาย

Powder Collagen - Thai Nippinb RABJ

คอลลาเจนผง

Granule Collagen - Thai Nippinb RABJ

คอลลาเจนแกรนูล

liquid Collagen

คอลลาเจนเหลว

กระบวนการผลิต

Manufacturing process

Liquid Collagen

ส่งมอบสุขภาพและความงาม ผ่านผลิตภัณฑ์คอลลาเจน