ลำดับ
รูปภาพ
บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
น้ำหนักสุทธิ
ขนาด (มม.)
1.
KraftBag for collagen product
Kraft Bag
คอลลาเจนผง
15 กก.
170 x 850 x 80
2.
KraftBag for collagen product
Kraft Bag
คอลลาเจนแกรนูล
8 กก.
170 x 850 x 80
3.
Drum
คอลลาเจนเหลว
10 กก.
240 x 240 x 188
4.
Steel Can
คอลลาเจนเหลว
22 กก.
240 x 240 x 188
5.
Steel Can
คอลลาเจนเหลว
10 กก.
240 x 240 x 188