TNR - collagen manufacture

ส่งมอบสุขภาพและความงามผ่านผลิตภัณฑ์คอลลาเจน

ได้รับการรับรองจาก

laboratory equipment

บริษัท ไทยนิปปอน ราบีเจ จำกัด

เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมคอลลาเจน ผลิตภัณฑ์ของเราได้แก่ คอลลาเจนเหลว คอลลาเจนผงและคอลลาเจนแกรนูล

collagen products

ภารกิจ

เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้วยระบบการพัฒนา อย่างไม่หยุดนิ่งและการบริหาร จัดการด้วยความเป็นเลิศขององค์กร พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า”

Inspect collagen

วิสัยทัศน์

“การมอบสุขภาพและความงาม
ผ่านผลิตภัณฑ์คอลลาเจน”

เราคือผู้นำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจน​

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Powder Collagen - Thai Nippinb RABJ

คอลลาเจนผง

Granule Collagen - Thai Nippinb RABJ

คอลลาเจนแกรนูล

liquid Collagen

คอลลาเจนเหลว